Author: Admin

4 Konsep Hijrah Dalam Kehidupan Seorang Muslim

4 Konsep Hijrah Dalam Kehidupan Seorang Muslim

Kata hijrah berasal dari Bahasa Arab, yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah...

Empat Amalan Mudah Mencapai Redha Allah.

Empat Amalan Mudah Mencapai Redha Allah.

Berkata Syeikh Sya’rawi rahimahullah… Pertama : Bila kamu nampak semut, maka janganlah kamu membunuhnya. Carilah dengan itu wajah Allah, semoga...

5 Faktor Pentingnya Menjaga Waktu Dalam Hidup.

5 Faktor Pentingnya Menjaga Waktu Dalam Hidup.

Banyak manusia di akhir zaman seperti sekarang ini, yang hidupnya menyia-nyiakan waktu dan umurnya dengan perkara-perkara yang tidak  berfaedah.  Kebanyakan...

Rukun Qauli dalam solat

Rukun Qauli dalam solat

pu. [Fi’li] 2. Niat.[Qalbi] 3. Takbiratul Ihram (Allahu Akhbar yang pertama). [Qauli] Takbiratul Ihram dilafazkan dengan salah. Contohnya, bertakbir dengan...

Khaulah Binti Malik; Wanita yang Perkataannya di Dengar Allah dari Langit Ketujuh

Khaulah Binti Malik; Wanita yang Perkataannya di Dengar Allah dari Langit Ketujuh

Khaulah Binti Malik, dia adalah sastrawati yang ulung sekaligus rajin beribadah. Ia selalu mengadukan segala permasalahannya kepada Allah dan Rasul-Nya....